เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 200 คนที่โรงพยาบาลบัจใหม่ยังคงสนับสนุนโฮจิมินห์ซิตี้ต่อไป

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 21:09 น. (GMT+7)

วันนี้ (18 ส.ค.) เจ้าหน้าที่เกือบ 200 คน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลบาชไหม นำโดย ศ.นพ. เหงียน กวาง ตวน – ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยังคงเดินหน้าตั้งโรงพยาบาลสนาม 16 นครโฮจิมินห์

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ดูข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม>

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข – ปรับปรุงเมื่อ 02:50 19/08/2021

STT

จังหวัด

การติดเชื้อใหม่
วันนี้ กะทั้งหมด
ติดเชื้อ ความตาย
ความตาย

ความตาย ประกาศวันนี้
ทั้งหมด

297.920

6,735
298

ก่อน
+8.644
ฮานอย

+46

2,591

38 0 2 HCMC +3.731

159.917

5,321 255 3

บินห์เดือง

+2,513


52.346 422

20 4

ดงนาย + 443 14,945 131 ก่อน 5


Long An +428 16,007 191 11

6 Tien Giang

+282 5.141 178


0 7

คันฮวา

+ แปดสิบหก 4.733 41 0

8Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3 ดงทับ +31 5.369

109 ก่อน


9 คัน โธ +91


3.012

60 2 สิบ Tra Vinh

0 944

7Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3 0

11

วินห์ลอง

+61


1.842 41 2 ที่สิบสอง

BA Ria Vung Tau 0 2.666 25 0

13 ภูเย็น

+65 2.280

0 0

14 Tay Ninh + 104


3.71713 0


15 อันเกียง

+105 978

4 0

16 ดานัง


+134 2.383 19

ก่อน 17 เว้

+17 351 ก่อน

0 18

บินห์ถ่วน

+20 1.555

16 ก่อน


19

เกียลาย +7 417

0 0

20 Dak Nong +13 206 0 0 21 ห่าติ๋ง +8 333 2 0 22


เหง่อาน +59 595

ก่อน 0

23

บินห์ดินห์ +15 490 5

0Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3

24 กว๋างไห่

+9 512 0

0 25 เกียน เกียง +169 695

5


ก่อน 26 Quang Tri +12

59 ก่อน

0

27

บินห์ ฟวก

0


311

ก่อน 0

28


ดัก หลัก

+5

550


2 0

29

นิญถ่วน +8 653 3


0


30

บักหลิว

+1 82 0 0 สามสิบเอ็ดแรก Thanh Hoa +6

143

0 0

32

ก๋วงบินห์ +8 เจ็ดสิบสาม 0 0

33

หลางสน +1

153 ก่อน 0 34

กว๋างนาม

+53


313

2

0 35

หายเดือง

0

163 0 0

36 Hau Giang +16 359 2 0

37

ลำดง

+6 206 0 0

38

นัมดินห์ 0 33 0 0

39 เมา

+2

66

ก่อน 0 40 Hung Yen

0 273

ก่อน Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3

0 41 เบ็น เทร +72 1.416


50


2

42 ซ.ตรัง


0 655 ที่สิบสอง

0 43

สงบ

+1

69 0

0

44

นิญบิ่ญ +1

58

0 0

45

ลาวไก

+4

93 0 0


สี่สิบหก

คนตั้ม 0


21 0

0

47 ลูกลา +2 89 0


0


48

บักเกียง 0 5.765 14


ก่อน

49 ภูทอ

0 15 0 0

50


เดียนเบียน


+ 1

หกสิบเอ็ด 0 0 51

Vinh ฟุก

+1 233 ก่อน

0

52

69

แม่น้ำ ชาย 0
0 0
Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 353

ฮาเกียง 0 28

0 0 54

ไทยเหงียน

0

15 0


0

55 ไฮฟอง 0 26 0 0

56


สันติภาพ

0


16 0Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3 0 57

Tuyen Quang 0

2 0 0

58 บักนิญ +7 1.811 14 0


59

ลายเชา 0 ก่อน


0 0 60

บักกาญจน์ 0 5 0

0

หกสิบเอ็ด

ก๋วงนิญ Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 30 7

0 0

62

เยน Bai

0 3

0 0สถานการณ์การฉีดวัคซีนในเวียดนาม ดูข้อมูลวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติม>

ที่มา: COVID- 19 พอร์ทัลการสร้างภูมิคุ้มกัน – อัปเดตเมื่อ 00:00 น. 19/08/2021

เบอร์ฉีดจมูก ทั่วประเทศ

15,959,499

จำนวนครั้งที่ฉีดเมื่อวาน

368.049

Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของโรงพยาบาล Bach Mai ที่จะไปสนับสนุนนครโฮจิมินห์

ดังนั้น จนถึงขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางใหม่รวมเกือบ 500 คน ที่จับมือกับประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ ต่อสู้กับโรคระบาด Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3COVID-19.

ศาสตราจารย์ Nguyen Quang Tuan – ผู้อำนวยการโรงพยาบาล click Strong: การกลายพันธุ์ของเดลต้ามีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็วและเป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชื่อบางอย่างและจิตวิญญาณของ “เชื่อในบักใหม่” ศ.ดร.เหงียน กวาง ตวน ขอให้คณะมีสุขภาพแข็งแรง เท้าที่แข็งและอ่อนแรง มีความพากเพียร มุ่งมั่น กลับมา สมควรได้รับชัยชนะ สมกับที่คาดหวัง และความคาดหวังของชาวโฮจิมินห์ซิตี้

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางใหม่ ร่วมกับชาวใต้สู้รบ การระบาดของ COVID-19

ศาสตราจารย์ Nguyen Quang Tuan ตั้งข้อสังเกต ปัญหาบางอย่างเช่น: การต่อต้านการติดเชื้อ หากแต่ก่อนไวรัสติดต่อทางละออง ตอนนี้แพร่กระจายในอากาศ ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3ผู้ป่วย

สูงมาก แม้ว่าเราจะได้รับการฝึกอบรมทักษะในการต่อต้านการติดเชื้อแล้ว แต่ความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อของเราต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อเราดูแลและรักษาผู้ป่วย F0 โดยตรงGần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3

เกี่ยวกับประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพในการดูแลและการพยากรณ์โรค COVID- ผู้ป่วย 19 ราย จัดให้มีระบบการรักษาที่เหมาะสม ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

เกี่ยวกับจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราทำงานในสภาพแวดล้อมของเพื่อนร่วมงานหลายคนจากโรงพยาบาลต่างๆ มากมาย ดังนั้นจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการตอบแทนซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก สร้างความมั่นใจว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวในบล็อก ช่วยให้ควบคุมงานได้สำเร็จ รักษาและดูแลผู้ป่วยได้สำเร็จ

สุดท้าย การทำงานนอกบ้าน ห่างไกลญาติ เป็นสิ่งสำคัญมาก สภาพการทำงานมีข้อจำกัดมากมายทั้งด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร การแบ่งกะ ความลำบาก และ ความกดดันในการทำงาน.

นพ. Pham Minh Tuan – สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ ในนามของคณะฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและ เพื่อนร่วมงานที่ รพ. ที่ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานให้แม้จะยากลำบากมากก็ตาม ทำงานหนักแต่ยังรุ่งโรจน์สูงสุดของแพทย์

คุณฟาน แวน Anh – Vice President of the General Confederation of Labour Vietnam และ Ms. Pham Thanh Binh – ประธานของ Vietnam Health Industry Trade Union ยกย่องจิตวิญญาณของอาสาสมัครและการเอาชนะความยากลำบากของพนักงานด้านสุขภาพโดยทั่วไปและพนักงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบาคไหม

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พนักงานทุกคนที่เดินทางไปภาคใต้เพื่อเสริมกำลังจะได้รับ 1 ล้านดอง/ บุคคลจากกองทุนสหภาพแรงงานเวียดนาม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในคณะยังได้รับการสนับสนุน 2 ล้าน VND และบัตรประกันสุขภาพภายใต้โครงการของ สหภาพสุขภาพ.

Gần 200 nhân viên y tế BV Bạch Mai tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM - 3

You may also like...