ฮานอยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในชุมชน: จำเป็นต้องแยกและปิดล้อมหรือไม่?

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 03:03 น. (GMT+7)

รศ.ดร.เหงียน หุย งา รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียน หุย งา กล่าวว่า “การตรวจพบหลายกรณีในชุมชนเมื่อชีวิตกลับสู่ปกตินั้นเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ เพราะเรายอมรับที่จะอยู่กับโรคระบาด

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564

ดูข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม>

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข – ปรับปรุงเมื่อ 06:05 09/11/2564

STT จังหวัด การติดเชื้อใหม่ วันนี้
กะทั้งหมด
ติดเชื้อ

เสียชีวิต
ความตาย

ความตาย
ประกาศวันนี้

ทั้งหมด
+7.954 971.711

22,563

ก่อน


+969 73,089

หกสิบเจ็ด
ดงนาย

608

11 2

ฮานอย

+111 5.314 60

0


3 กทม. +1.316 439.940 16,807 35

4 Binh Duong +823

239,781

2.503

8 5 อันเกียง +531

13,953

161 2

6 Tien Giang +392 18.496

428

0

7 เคียนเกียง +363

12.436

104 2

8 Tay Ninh +354

13.010 164

2

9

ดงทับ

+351

11.139 268 0 ก่อน 0

Binh Thuan

+267 6.983 71 0 11 บักหลิว +229 5.415

49 ก่อน ที่สิบสอง เมา +222 2.946

16 0 13 คันโท +178

8,510 139


ก่อน 14 วินห์ลอง +149 3.372

หกสิบเอ็ด 0

15


Ba Ria – Vung Ship +149


5.517 52

0

16 Long An


+136


35,824 507

0

17 ดัก หลัก


+133


5.118

20 ก่อน


18 ฮาเกียง +133

1.7450

0


19 คันฮวา

+80

9.336

103 ก่อน

20 Binh Phuoc +79 2.241 13 ก่อน 21

เบ็น เทร

+69 2.847 72 0 22

บักนิญ

+68

2,536 14 0Hà Nội phát hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng: Có cần cách ly, phong tỏa rộng? - 1 23

Nam Dinh

+67

518 ก่อน

0 24 ดักน้อง +60 1.134 8 0

25 Gia Lai +59 2.112 5

0

26

เหง่อาน +58 2.703 18 0


27 ภูทอ

+57


1.181 0

0

28 บักเกียง


+56 6.249

14

0

29 Hau Giang +54

1.699 5

ก่อน 30 นิงถ่วน +52 2.880 35 0 สามสิบเอ็ดแรก

ตรา วินห์

+51

3.403

21 0

32 บินห์ดินห์

+50

1.928 17 0 33 ก๋วงบินห์ +30

2.035 6 0 34 ลำดง +29 688

3

0 35 Thanh Hoa +27

1.301 6


0 36 ดานัง +21 5.069 74

0 37 Hung Yen


+18 412 2

0 38 Ha Tinh +17 597 5 0

39 ไฮฟอง +16 84

0

0 40 ไทยเหงียน

+16

70

0

0

41

กว๋างนาม

+14 1.484 5

0

42 กว๋างไห่

+14

1.763 8


0 43 เว้

+14 1.353 11 0 44

เซินลา +11 315 0 0 45 ไห่เดือง +11


259

ก่อน 0

สี่สิบหก ก๋วงนิญ

+10

134 0Hà Nội phát hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng: Có cần cách ly, phong tỏa rộng? - 1 0 47 ฮานัม +9 1.158

0 0 48

วินฟุก + 9 304 3

0 49


ภูเย็น

+7

3.189 34 0

50

คนตั้ม

+4

313 0 0

51 เดียนเบียน +4 170

0

0 52 ไหลเจิว +2 สามสิบเอ็ดแรก 0

0

53 Tuyen Quang +2

29 0

0

54 นิญบิ่ญ +2 122

0 0 55

สงบ

+1

128 0 0 56

ลาวไก

0

149 0

0

57

บักกาญจน์

0 8

0

0

58

เยน Bai

0

16 0

0 59

Quang Tri

0

501


2 0 60

หลางสน 0 241

ก่อน 0 หกสิบเอ็ด

ซ.ตรัง 0

6.408 58

ก่อน

62


สันติภาพ


0 23 0

0 63 สูงเท่า 0 2

0 0


สถานการณ์การฉีดวัคซีนในเวียดนาม ดูข้อมูลวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติม>

ที่มา: การฉีดวัคซีนพอร์ทัล COVID-19 – อัปเดตเมื่อ 00:00 08/11 /2021

จำนวนฉีดทั่วประเทศ

92,330,317

จำนวนที่ฉีดเมื่อวาน

1,526,667

การแยกบ้านสะดวกและจำเป็นมาก

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ถึงปัจจุบันทั่วประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างน้อย 1 โดส COVID-19

อยู่ที่ 83.2% และอัตราการรับวัคซีน 2 โด๊ส คือ 39.8% ของประชากร ประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ฮานอยเป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดที่มีวัคซีนอย่างน้อย 1 โด๊ส สำหรับประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปกว่า 95 % กว่า 95 %

ระยะหลังนี้ จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการระบาดในชุมชน Ninh Hiep เขต Gia Lam รัฐบาลท้องถิ่นได้ตัดสินใจปิดล้อมชุมชนทั้งหมดเพื่อติดตามกรณี F0 ในชุมชน จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในฮานอยพร้อมกับการใช้มาตรการปิดและแยกตัวในท้องที่ ทำให้หลายคนกังวลว่าชีวิตจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ยาก

รศ.ดร.จั่นดักภู ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินสาธารณะ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปัจจุบันตามมติที่ 128 ท้องถิ่นได้มีกิจกรรมผ่อนคลายและผ่อนคลายการเดินทางและ ไม่สามารถยอมรับ “Zero COVID” ได้ ดังนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน F1 ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการแยกบ้านจึงมีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ฮานอยเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ จำเป็นต้องคำนวณการแยก F1 ที่บ้านโดยเร็ว

คุณภูเน้นย้ำว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเฉพาะเจาะจงมากในการแยกแยะ F0, F1, F2. ครอบครัวที่มีเงื่อนไขตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขจะถูกแยกตัวอยู่ที่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างสะดวกสบายและลดภาระทางเศรษฐกิจ การกักตัวที่บ้านยังช่วยป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์อีกด้วย

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ชาวฮานอยมีความตระหนักในระดับสูงในเรื่องความปลอดภัยเมื่อต้องแยกกันอยู่ที่บ้าน ระบบสาธารณสุขระดับรากหญ้า กลุ่มโรคโควิด-19 ชุมชน กลุ่มที่อยู่อาศัย และหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังเป็นอย่างดี

“ผมคิดว่า โรคระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการระบาดเล็ก ๆ เราไม่สามารถ การแยก

ตลอดไป ดังนั้นการแยกตัวที่บ้านจึงสะดวกและจำเป็นมาก อย่างไรก็ตาม กรณีใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักก็ยังคงต้องส่งไปยังการแยกตัวแบบเข้มข้น” นายภู.

รศ. กล่าว ดร.จั่นดักภู ย้ำว่าระเบียบกระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนมากใน F0, F1, F2 ดังนั้นทีมติดตามจำเป็นต้องทำการประเมินที่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะติดตามแหล่งที่มาของการติดเชื้อหรือส่ง F1 ไม่ได้ เพื่อแยกตัวออกจากกันอย่างเข้มข้น จำเป็น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ลิฟต์ร่วมกัน แม้ว่าคุณจะไม่ได้ติดต่อ ให้สวมหน้ากาก แต่ยังคงหายใจ อากาศเดียวกัน ถ้ามือและเท้าของคุณสัมผัสกับลิฟต์ ความเสี่ยงยังสูงอยู่ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน คนในบ้านไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงหรือพบกันในพื้นที่ปิดเดียวกัน ไวรัสจะไม่สามารถบินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งได้ ต้องไปที่การแยกอย่างเข้มข้น

การแยกตัวที่บ้านยังช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม ภาพประกอบ

ค่อยๆ ต้องกลับไปที่ ความปกติใหม่แต่ต้องมากับมาตรการความปลอดภัย

ตามที่ดร. ภูกล่าว ฮานอยควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีในสมัยก่อน และถึงเวลาที่ต้องทยอยเปิดอีกครั้ง และในขณะเดียวกันก็มีทางออกที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นในการควบคุม

“เราต้องค่อยๆ กลับสู่ความปกติใหม่ แต่จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยในหมายเหตุว่า 5K การใช้งาน 5K ที่ดีสามารถตัดห่วงโซ่ของ การติดเชื้อ มีการระบาดที่ตรวจไม่พบ F0 แต่ก็ไม่แพร่กระจายมากนัก F1 ขอบคุณ 5K การประกาศทางการแพทย์มีความสำคัญมากหากตรวจพบกรณี F0 สามารถติดตามบล็อกได้ทันที” ดร. ภูกล่าวเน้น

ตามที่ รศ.ดร.เหงียน หุย งา – อดีตอธิบดีกรมอนามัย โครงการ 128/NQ-CP ของรัฐบาล ได้ส่งเสริมจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยกับ การระบาดของ COVID-19 มติของรัฐบาลมีเนื้อหาที่ยืดหยุ่นและขยายมากขึ้น ส่งเสริมจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตร่วมกับโรคระบาด และไม่มีความกลัวหรือความกลัวก่อนการระบาดของ COVID-19

เพื่อปรับตัวอย่างปลอดภัย อดีตอธิบดีกรมเวชศาสตร์ป้องกัน กระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า เมื่อใดที่ตรวจพบ F0 ในชุมชน แทนที่จะติดตาม F1 เช่นเดิม ท้องที่เพียงแจ้งเพื่อให้ F1 ทราบและนำไปใช้ในเชิงรุก มาตรการแยกที่เหมาะสม F1 ยังแนะนำให้ซื้อการทดสอบด้วยตัวเองและทำการทดสอบด้วยตัวเองหากผลลัพธ์เป็นบวกให้รายงานไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพ

“ การตรวจหา คาดว่าโรคในชุมชนหลายกรณีเมื่อชีวิตกลับคืนสู่สภาพปกตินั้น คาดหมายได้ เพราะเรายอมรับการอยู่ร่วมกับโรคระบาด สำหรับประเด็นการปิดล้อมนั้น ควรพิจารณาในขอบเขตที่แคบที่สุดและน้อยที่สุด การปิดล้อมที่แคบเท่านั้น (ครอบครัว, พื้น … ) ไม่ควรแยก, การปิดล้อมที่กว้าง ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้คน” รศ. งากล่าว

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในบริบทปัจจุบันของฮานอยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลเมืองทุกคนต้องมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง นับถือ ป้องกันตัวเอง บังคับใช้ 5K อย่างเคร่งครัด

ตาม WHO (องค์การอนามัยโลก) สถานการณ์โรคระบาดในปี 2564 และ 2565 ยังคงซับซ้อนและ ไม่ทราบว่ารูปแบบใหม่จะปรากฏขึ้นหรือไม่ ดังนั้นประเทศต่างๆจึงได้เปลี่ยนวิธีการต่อสู้กับโรคระบาดให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย

You may also like...