วางแผนหยุดการแพร่ระบาดและเยี่ยมชมจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นทันที