รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฮานอย : วันที่ 2 กันยายน หากไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงแพร่เชื้อสูง

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 17:31 น. (GMT+7)

ตามที่รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฮานอย เทศกาลหวู่หลาน และวันชาติ 2/9 กำลังจะมาถึง หากไม่เข้มงวดวินัยเรื่องระยะทาง ความเสี่ยงของการแพร่โรคจะสูง

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ดูข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม>

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข – อัปเดตเมื่อ 03:47 08/20/2021

STT

จังหวัด

การติดเชื้อใหม่

วันนี้
กะทั้งหมด
ติดเชื้อ ความตาย
ความตาย

ความตาย ประกาศวันนี้
ทั้งหมด

308,559

7.115
380

ก่อน


+10.639
ฮานอย

+53

2.644

38 0 2

อ.เมือง +4.425 164.342

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1 5.628 307

3 Binh DuongPhó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1 +3.255 55.601 467 45 4

ดงนาย

+657

15.602 131 0 5 ลองอัน +545 16,552 208 17

6

Tien Giang +478 5.619

180


2


7

คันฮหว่า +151


4.884

41 0

8 ดงทับ +185 5.554 109 0

9 คันโท

+134

3.146

63 3 สิบ ตรา วินห์ +51 995 7 0 11 วินห์ลอง +60 1.902 43 2

ที่สิบสอง

BA Ria Vung Tau 0 2.666 25 0


13

ภูเย็น +44 2.324

0 0 14 Tay Ninh +102

3,819 13

0

15

An Giang +70 1.048 4 0 16 ดานัง


+164 2,547

19 0

17 เว้

0 351

ก่อน 0

18 บินห์ถ่วน


+43

1,598 18

2 19 Gia ลาย 0

417 0 0 20 ดักน้อง 0 206 0 0

21 ฮาติ๋ง

+7 340 2

0

22 เหง่อาน +45 640 ก่อน

0

23 ทำให้สงบ +24 514 5

0

24

กว๋างไห่ +16

528 0 0

25

เคียนเกียง

+17 712 5 Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 10 26


Quang Tri +9

68 ก่อน 0 27 บินห์ฟวก

+8

319 ก่อน

0 28 ดักหลักPhó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1

0

550 2


0 29

นิญถ่วน

+7 660

3 0

30 บักหลิว

+ 2

84

0

0 สามสิบเอ็ดแรก Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1ธานฮวา +6 149 0 0

32


ก๋วงบินห์ +4

77

0 0 33 หลางสน

+1

154

ก่อน

0

34

กว๋างนาม


+24

337 2 0

35 ไฮเดือง

+2 165 0 0 36 Hau Giang

+6

365

2 0

37

ลำดง 0 206 0

0 38 Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1 น้ำดิน

+4

37 0 0

39 กาเมา 0

66 ก่อน 0 40

Hung Yen 0

273 ก่อน

0

41 เบ็น เทร Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 10 1.416Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1 52 2

42

ซ็อกตรัง 0 655

ที่สิบสอง 0

43 สันติ

+1Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1 70 0 0

44 นิญบิ่ญ +2 60

0 0 45 ลาวไก 0 เก้าสิบสาม


0

0 สี่สิบหก

คนตั้ม 0 21 0 0 47 เซินลา +26

115

0 0

48

บักเกียง

+7

5.772 14 0

49 ภูทอ

0

15 0

0 50

เดียนเบียน


0

หกสิบเอ็ด 0 0 51 วินฟุก 0 233

ก่อน

0 52


ฮานัม 0 69

0 0

53

ฮาเกียง

0 28

0

0 54

ไทย เหงียน

0

15

0 0 55

ไฮฟอง 0 26 0 0 56 สันติภาพ

0

16 0

0 57

Tuyen Quang 0 2

0

0

58 บักนิญ +4 1.815 14 0 59 Lai Chau 0 ก่อน

0 0

60

ภาคเหนือ กาญจน์

0

5

0 0

หกสิบเอ็ด กว๋างนิญ 0

7 0

0

62

เยน Bai 0 3 0 0 Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1


สถานการณ์การฉีดวัคซีนในเวียดนาม Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1ดู COVID-19 เพิ่มเติม ข้อมูลวัคซีน>

ที่มา: พอร์ทัลการสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 – อัปเดตเมื่อ 00:00 น. 20/08/2021

จำนวนครั้งทั่วประเทศ

16,341,097


จำนวนครั้งที่ฉีดเมื่อวาน

381,598

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่จุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1COVID-19 ในเขต Ba Dinh Nguyen Thi Tuyen รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฮานอย ย้ำว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วประเทศและกรุงฮานอยกำลังพัฒนาได้เป็นอย่างดี ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนในฮานอยมีแนวโน้มลดลง


Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1

รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคการเมืองประจำเมือง Nguyen Thi Tuyen ( เสื้อสีน้ำเงิน) ตรวจพื้นที่ปิดล้อมและแยกบริเวณเลน 68 ดอยแคน

นางสาวทูเยน เปิดเผยว่า ความพยายามอย่างไม่ลดละของทั้งกลุ่ม ระบบการเมืองของเมืองที่เน้นทรัพยากรทั้งหมดเพื่อค่อย ๆ ควบคุมและขับไล่โรคระบาดและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การทดสอบคัดกรองอย่างกว้างขวางและการดำเนินการอย่างเข้มงวดของ Social Distancing ได้ช่วยฮานอยในไม่ช้า แยก F0 ออกจากชุมชน

คุณ Tuyen ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าอำเภอ Ba Dinh ยังคงดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างจริงจังโดยไม่เป็นส่วนตัวและประมาทเลินเล่อ

“แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรค F0 ในชุมชนมีแนวโน้มลดลง แต่ถ้าเราเป็นอัตนัย โรคก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและ จะควบคุมได้ยาก ในขณะเดียวกัน เทศกาลหวู่หลานและวันชาติ 2/9 กำลังจะมาถึง หากไม่เคร่งครัดเรื่องระยะห่าง ความเสี่ยงในการแพร่โรคก็จะยิ่งมากขึ้น” นางทูเยนกล่าว

จากการตรวจร่างกาย คุณ Tuyen เตือนว่าผู้ค้าริมถนนยังคงปรากฏตัวเป็นระยะๆ บนถนนบางสายในเขต Ba Dinh รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคการเมืองขอให้เขต Ba Dinh เร่งการทดสอบคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ยังคงฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนต่อไป นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องกระชับวินัยในพื้นที่ปิดล้อม ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าส่ง และตลาดที่ยังขายสินค้าอยู่ จำลองแบบของคนคนหนึ่งที่ไปตลาดเพื่อหลายครอบครัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด นอกจากการยุตินโยบายและระบอบการปกครองอย่างทันท่วงทีแล้ว อำเภอยังต้องจัดการกับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ตามรายงานของประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอบาดิ่ญ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม พบ F 69 คดี 184 คดี

F1. นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่การติดตาม การแบ่งเขต และการแยกผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว เขต Ba Dinh ยังคงดำเนินการตามแผนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เขตยังระดมเงินมากกว่า 4.4 พันล้านดองเพื่อสนับสนุนกองทุนวัคซีน COVID-19 มากกว่า 2.7 พันล้านดองเพื่อสนับสนุนกองทุนป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิของเวียดนามในเขตนี้ยังสนับสนุนของขวัญ 1,698 ชิ้น มูลค่ารวม 540.5 ล้านดองสำหรับครัวเรือนที่ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Ngày 2/9 nếu không siết chặt giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn - 1

ที่มา: http://danviet.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi -ngay-2-9-neu-khong-siet-chat-gian-cach-nguy-co-lay- …Bệnh nhân COVID-19 viết tâm thư xin lỗi gần 100 người vô tình thành F1

Bệnh nhân COVID-19 viết tâm thư xin lỗi gần 100 người vô tình thành F1

เหตุการณ์ โรคระบาดโควิด 19- 19

You may also like...