น.ส.มองโกเลียเป็นเจ้าของร่างโดยรวมอย่าง “นกฟีนิกซ์ บินได้” ครอบงำ โด ที ฮา หรือไม่?