คลิปวีดีโอ: โรงเรียนในนครโฮจิมินห์ ยุ่งอยู่กับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนกลับ