คฤหาสน์ร้างชวนสับสน ชาวบ้านอยากรู้ “ภูเขาเงิน” ข้างใน